k dispozici denně mezi 9 - 17h

Celý proces vyřizování povolení řešíme na klíč. To znamená, že po předložení projektové dokumentace a udělení plné moci, pracujeme zcela samostatně, až do zdárného vyřízení požadovaného povolení. O nastalých problémech nebo i úspěších Vás vždy informujeme. Těšíme se na spolupráci.


Služby a ceny

Stavební povolení, cca 25.000,-Kč

termíny: 1 měsíc vyjádření dotčených orgánů a 2-3 měsíce vlastní proces schvalování

Ohlášení stavby, cca 20.000,-Kč

termíny:  1 měsíc vyjádření dotčených orgánů a do 1 měsíce vlastní proces schvalování

Konzultace, 1.500,-kč

Chcete si vše vyřídit sami, ale rádi by jste konzultovali Váš postup. Případně potřebujete poradit ?

Dělení, scelení pozemku, od 5.000,-Kč

termíny:  1 měsíc vyjádření dotčených orgánů a do 1 měsíce schválení stavebním úřadem

Změna stavby před dokončením od 3.000,-Kč

Pokud v průběhu stavby děláte změny, je dobré si je nechat schválit stavebním úřadem. Cena i termín individuální.

Kolaudace od 5.000,-Kč

Po dokončení stavebních prací se podává žádost o kolaudaci. Název tohoto procesu a formulář je odlišný na každém úřadě. Orientační cena 5-10 tis., termín do 14dní od žádosti.

Žádost změny na katastru, od 1.000,-Kč

Po vydání kolaudace (souhlasu s užíváním) je potřeba ještě podat žádost na provedení změny na katastru. Jednoduchý formulář. Přílohou souhlas a geometrický plán.


Další doplňkové služby:

 • Vodoprávní řízení, nejčastěji povolení studny, domovní čistírny - 15 tis.
 • Kompletní zasíťování stavebních parcel inženýrskými sítěmi - vodovodní, kanalizační, elektro, plynová přípojka - cena individuálně
 • Výpočet odvodu pro vynětí ze ZPF *
 • Povolení vjezdu na pozemek *

* všechny tyto služby jsou již zahrnuty v ceně stavebního povolení, ohlášení stavby, ceny zde, jsou uvedeny, pokud je tato služba požadována samostatně

Co budete k povolení potřebovat a můžeme pro Vás zajisti u subdodavatelů

 • Hydrogeologický průzkum - bývá již součást projektové dokumentace , a většina stavebních úřadů toto požaduje
 • PBŘ - požárně bezpečnostní řešení, bývá již součást projektové dokumentace
 • PENB - průkaz energetické náročnosti, bývá již součást projektové dokumentace
 • Zajištění geodetického zaměření pozemku, vymezení hranic pozemku pevnými body, geometrický plán
 • vypracování vlastního projektu

Jak naše spolupráce bude vypadat

Termíny detailněji

 • Nejdříve se spojíme emailem nebo telefonicky a probereme rozsah požadovaných služeb. 
 • Podle rozsahu služeb nabídneme celkovou cenu, pošleme objednávku/smlouvu o spolupráci a to včetně plné moci, která je potřeba pro jednání s úřady
 • Založíme online úložiště a sdílenou tabulku, kde budete moc sledovat rozsah i zasílání souhlasů
 • Připravíme podklady a začneme obesílat dotčené orgány, ty průběžně shromažďujeme na úložišti. Pokud nastane nějaký problém, vyjímka, požadavek, vždy se s Vámi spojíme a řešíme operativně.
 • Podáme žádost na příslušný úřad, včetně všech vyjádření.
 • Předáme Vám povolení
 • V průběhu výstavby, můžeme zařídit změnu stavby před dokončením, souhlas pro dopravní omezení jeli třeba atd.
 • Kolaudace - zajištění všech nutných dokladů pro koladuaci
 • 30 dní vyjadřovačky - od okamžiku předání podkladů obesílám dotčené orgány, zkušenost je, že okolo 30dní máme vše 
 • 15-30dní - podání žádosti na stavební úřad, tady je čas velmi relaitvní, protože dokud úředník vlastní žádost nevezme do rukou, vlastně ani žádné lhůty neběží
 • 0 dní - v případě Ohlášení stavby, a jsou-li všechny doklady v pořádku, úřadník může hned vydat rozhodnutí/povolení, na nabytí právní moci se nečeká
 • 60 dní - u Stavebního povolení je to zdlouhavější, je-li vše vpořádku, úřadník nám řízení zahájí a vypíše, běží lhůta 15 dní + cca 15dní na doručenky, když si někdo nepřevezme poštu, následně je vydané rozhodnutí, kde se zase čeká 15 dní nabytí právní moci + cca 15dní na doručenky
 • následně je vydané povolení

BLOG + REFERENCE

Nový stavební zákon, který vstoupí v platnost od 1. února 2024, přináší řadu změn, které mají usnadnit a zrychlit stavební řízení, podpořit kvalitu a udržitelnost staveb a zvýšit ochranu práv stavebníků i sousedů.

Formuláře pro stavební povolení jsou dokumenty, které musíte vyplnit a podat na stavebním úřadě, pokud chcete provést nějakou stavbu nebo úpravu na vašem pozemku nebo objektu. Formuláře obsahují informace o vaší osobě, vašem stavebním záměru, jeho technických parametrech, vlivu na okolí, napojení na infrastrukturu a souhlasu sousedů. Formuláře jsou...

Podání stavební povolení je důležitým krokem pro realizaci vašeho stavebního záměru. Pokud chcete, aby vaše žádost byla schválena bez zbytečných průtahů a komplikací, je třeba se vyvarovat některých častých chyb, které mohou vést k zamítnutí nebo vrácení žádosti. Zde je pět nejčastějších chyb, které byste měli znát a předejít jim:


Stavební povolení, ohlášení stavby, stavební řízení
© 2023 Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!