Co přináší nový stavební zákon 2024?

30.01.2024

Nový stavební zákon, který vstoupí v platnost od 1. února 2024, přináší řadu změn, které mají usnadnit a zrychlit stavební řízení, podpořit kvalitu a udržitelnost staveb a zvýšit ochranu práv stavebníků i sousedů. 

Mezi nejdůležitější změny patří:

- Zavedení jednotného úřadu pro stavební řízení, kterým bude obec s rozšířenou působností. Tento úřad bude rozhodovat o všech záležitostech souvisejících se stavbou, včetně územního plánování, ochrany životního prostředí, památkové péče, požární ochrany a dopravy.

- Zrušení povinnosti stavebního povolení pro některé drobné stavby a rekonstrukce, které nebudou mít vliv na okolní prostředí ani sousedy. Tyto stavby budou podléhat pouze ohlašovací povinnosti a budou moci začít ihned po oznámení úřadu.

- Zavedení tzv. fikce souhlasu pro stavby, které splňují veškeré podmínky stanovené zákonem a územním plánem. Pokud úřad nevydá rozhodnutí o stavebním povolení do 60 dnů od podání žádosti, bude se považovat za to, že stavba je povolena.

- Zavedení možnosti elektronické komunikace mezi stavebníkem a úřadem, včetně podávání žádostí, návrhů a připomínek prostřednictvím elektronické podatelny. Tím se sníží administrativní zátěž a urychlí proces rozhodování.

- Zavedení povinnosti úřadu zveřejňovat na svých webových stránkách všechny informace o probíhajícím i ukončeném stavebním řízení, včetně rozhodnutí, dokumentace a připomínek. Tím se zvýší transparentnost a kontrola stavební činnosti.

- Zavedení možnosti podat námitku proti rozhodnutí o stavebním povolení nebo jeho zamítnutí do 15 dnů od jeho doručení. Námitka bude projednána nadřízeným úřadem, kterým bude krajský úřad. Pokud krajský úřad nerozhodne do 30 dnů od podání námitky, bude se považovat za to, že námitka byla zamítnuta.

- Zavedení možnosti podat žalobu proti rozhodnutí o stavebním povolení nebo jeho zamítnutí do 30 dnů od jeho doručení nebo od doručení rozhodnutí o námitce. Žalobu bude projednávat soud prvního stupně, kterým bude krajský soud. Pokud soud nerozhodne do 90 dnů od podání žaloby, bude se považovat za to, že žaloba byla zamítnuta.

Na hodnocení zda jsou tyto změny dobré či špatné je příliš brzo. Vše, stejně jako vždy, ukáže čas :-)

Stavební povolení, ohlášení stavby, stavební řízení
© 2023 Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!