REFERENCE - legalizace terénních úprav, povolení - pasport stávající chaty, předání části cesty obci, Brandýsek

16.05.2024

Vyřízení a koordinace povolení legalizace terénních úprav, povolení - pasport stávající chaty, předání části cesty obci, Brandýsek.

DOTČENÉ ORGÁNY

ETAPA I - doplnění výzvy
DOKUMENTACE staveby
Společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s. k dokumentaci stavby pro dodatečné stavby.
CEZ - Z hlediska existence stávajících sítí
CEZ - k dokumetaci stavby
CEZ - Souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu stávajícího energetického zařízení
Společnosti GasNet služby, s.r.o., z hlediska existence stávajících sítí a k vyjádření dokumentaci neplynárenských zařízení.
Stanovisko společnosti NET4GAS, s.r.o. k dokumentaci stavby neplynárenských zařízení (v blízkosti VTL plynovod)
Diamo, s.p – poddolované území
Petr Kožený, s.r.o. – správce splaškové kanalizace
Koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Kladna
Obvodního báňského úřadu
Obecního úřadu Brandýsek – jako silničního správního úřadu pro místní komunikace. 

Stavební povolení, ohlášení stavby, stavební řízení
© 2023 Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!