REFERENCE - Stavební povolení vč. povolení vjezdu a vyjmutí ZPF, RD Mirošovice

16.05.2024

Stavební povolení vč. povolení vjezdu a vyjmutí ZPF, RD Mirošovice. Jediná komplikace, blízkost trati, nutnost vyjádření Českých drah, jinak bezproblémové vyřízení. 

SEZNAM DOTČENÝCH ORGÁNŮ

odbor územního plánování
odbor živortního prostředí
SKHS hygiena
Drážní úřad
ČEZ souhlas se stavbou RD
ČD Telematica
Ústav archeologické a památkové péče středních Čech (ÚAPPSČ): Nad Olšinami 3/448, 100 00 Praha 10 - doporučujeme písemný styk příp. email: vyjádřeni@uappsc.cz
ČEZ smlouva
ČEZ souhlas s činností v ochranném pásmu
CEZ sítě
CEZ Telco pro Services, a.s.
Správa železnic, státní organizace
Veřejné osvětlení
Cetin
GasNet, s.r.o. v zast. GasNet Služby, s.r.o.
Starnet
Allstar Net s.r.o
České radiokomunikace, a.s.
NET4GAS, s.r.o.
T-Mobile Czech Republic a.s.
Vodafone Czech Republic a.s.
UCED Distribuce s.r.o.
ÚVT Internet s.r.o.
Vodohospodářská společnost Benešov a.s.
Vodohospodářská společnost Benešov a.s.
Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková - OOÚZ
Obec Mirošovice - souhlas s RD
VODA Želivka, a.s.
HLUK
RADON
PENB
ZP vyjmutí ZPF 

Stavební povolení, ohlášení stavby, stavební řízení
© 2023 Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!