Jak vyřídit stavební povolení ? Jednoduše v bodech.

17.10.2023

Stavební povolení je nutné pro stavbu většiny staveb na území České republiky. Vyřizuje se v rámci stavebního řízení, které vede stavební úřad.


Krok 1: Zjistěte, zda potřebujete stavební povolení

Ne všechny stavby vyžadují stavební povolení. Pro některé stavby postačí ohlášení stavebnímu úřadu. Pokud si nejste jisti, zda váš stavební záměr vyžaduje stavební povolení, obraťte se na stavební úřad.

Jak zjistit, zda potřebujete stavební povolení?

Existuje několik způsobů, jak zjistit, zda potřebujete stavební povolení.

 • Zkontrolujte stavební zákon. Stavební zákon stanoví, pro jaké stavby je stavební povolení povinné.
 • Obraťte se na stavební úřad. Stavební úřad vám může poskytnout informaci o tom, zda váš stavební záměr vyžaduje stavební povolení.

Příklady staveb, které vyžadují stavební povolení:

 • Stavba nového domu
 • Přístavba domu
 • Nástavba domu
 • Věže, komíny a jiné vyčnívající části staveb
 • Stavby na pozemcích určených pro veřejné účely
 • Stavby, které ovlivňují okolí, například komunikace, vodovody a kanalizace

Příklady staveb, které nevyžadují stavební povolení:

 • Opravy a udržovací práce na stavbách
 • Terénní úpravy
 • Stavby pro zemědělství, lesnictví a vodní hospodářství
 • Stavby pro menší rekreační účely
 • Stavby pro reklamu

Poznámka:

Pokud si nejste jisti, zda váš stavební záměr vyžaduje stavební povolení, je vždy lepší se poradit se stavebním úřadem.


Krok 2: Připravte si žádost o stavební povolení

Žádost o stavební povolení je nutným podkladem pro vydání stavebního povolení. Žádost musí obsahovat následující:

 • Údaje o stavebníkovi, včetně jména, příjmení, adresy a kontaktních údajů
 • Údaje o pozemku, na kterém se stavba bude nacházet
 • Popis a technické údaje o stavbě
 • Doklady o vlastnictví pozemku nebo jiném právu k pozemku
 • Doklady o souhlasu vlastníků sousedních pozemků, pokud je to vyžadováno

Formulář žádosti o stavební povolení

Žádost o stavební povolení se podává na příslušném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v přílohách vyhlášky č. 503/2006 Sb. Formulář žádosti o stavební povolení je k dispozici na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Přílohy žádosti o stavební povolení

K žádosti o stavební povolení je nutné přiložit následující přílohy:

 • Projektová dokumentace
 • Doklady o vlastnictví pozemku nebo jiném právu k pozemku
 • Doklady o souhlasu vlastníků sousedních pozemků, pokud je to vyžadováno
 • Další doklady, pokud jsou vyžadovány zvláštními právními předpisy
 • Potvrzení autorizovaného inženýra nebo architekta
 • Povolení orgánů státní správy
 • Dokumentace o odstranění ekologické zátěže

Příprava žádosti o stavební povolení

Při přípravě žádosti o stavební povolení je důležité pečlivě zvážit všechny požadavky stavebního zákona a dalších zvláštních právních předpisů. Je také vhodné se poradit s odborníkem, pokud si nejste jisti, jak postupovat.


Krok 3: Podejte žádost o stavební povolení

Žádost o stavební povolení se podává u stavebního úřadu, v jehož územním obvodu se stavba bude nacházet. Žádost se podává písemně nebo elektronicky.

Písemné podání žádosti o stavební povolení

Žádost o stavební povolení se podává na příslušném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v přílohách vyhlášky č. 503/2006 Sb. Formulář žádosti o stavební povolení je k dispozici na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.


Krok 4: Zaplatíte správní poplatek

Za vydání stavebního povolení je stanoven správní poplatek. Výše poplatku se liší podle druhu a výše nákladů stavby.

Výše správního poplatku

Výše správního poplatku za vydání stavebního povolení je stanovena v příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Správní poplatek se platí

 • Před vydáním stavebního povolení
 • Na účet stavebního úřadu nebo v hotovosti na pokladně stavebního úřadu

Krok 5: Stavební úřad posoudí vaši žádost

Stavební úřad posoudí vaši žádost a rozhodne o tom, zda stavební povolení vydá, nebo zamítne.

Termín pro vydání rozhodnutí

Stavební úřad je povinen rozhodnout o žádosti o stavební povolení do 30 dnů ode dne jejího doručení. V odůvodněných případech může stavební úřad lhůtu pro vydání rozhodnutí prodloužit o dalších 30 dnů.

Obsah rozhodnutí

Rozhodnutí o vydání stavebního povolení musí obsahovat následující:

 • Označení stavebního úřadu
 • Datum vydání rozhodnutí
 • Jméno, příjmení a adresu stavebníka
 • Popis stavby
 • Povolení k provedení stavby
 • Lhůtu pro zahájení stavby
 • Lhůtu pro dokončení stavby

Krok 6: Obdržíte stavební povolení

Pokud stavební úřad rozhodne o vydání stavebního povolení, vydá vám stavební povolení. Stavební povolení je platné 2 roky.

Stavební povolení vám bude doručeno poštou nebo osobně na stavebním úřadě.

Stavební povolení je nutné mít k zahájení stavby. Pokud stavební povolení nemáte, nesmí vám stavební úřad povolit zahájení stavby.

Pokud neobdržíte stavební povolení, můžete se proti rozhodnutí stavebního úřadu odvolat. Odvolání se podává u stavebního úřadu, který rozhodnutí vydal, do 15 dnů ode dne jeho doručení.

Stavební povolení, ohlášení stavby, stavební řízení
© 2023 Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!