Co vše Vám mohu nabídnout, hlavní i doplňkové služby.

05.11.2023

Seznam všeho s čím se můžete při povolování stavby setkat.

NEJČASTĚJI:

 • ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ / STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

 • ÚZEMNÍ SOUHLAS / OHLÁŠENÍ STAVEB

 • VODOPRÁVNÍ ŘÍZENÍ – STUDNY, ČOV, ATD

 • VYNĚTÍ ZE ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU, VČETNĚ PODKLADŮ

 • ZŘÍZENI SJEZDU, VJEZDU NA POZEMEK

 • ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY – STUDNA

 • ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY – ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD

 • ŽÁDOST O DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY

 • ROZHODNUTÍ O DĚLENÍ NEBO SCELOVÁNÍ POZEMKŮ

 • KOLAUDAČNÍ SOUHLAS, PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

 • MĚŘENÍ STÁVAJÍCÍ STAVBY – PASPORT STAVBY

 • MĚŘENÍ RADONU A STANOVENÍ RADONOVÉHO INDEXU

DALŠÍ SLUŽBY:

 • JEDNÁNÍ S DOTČENÝMI ORGÁNY

 • JEDNÁNÍ SE SPRÁVCI SÍTÍ

 • ZÍSKÁNÍ VŠECH DOKUMENTŮ A STANOVISEK PŘÍSLUŠNÝCH OSTATNÍCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY

 • ŽÁDOST O ÚZEMNÍ STUDII + ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACI

 • ŽÁDOST O POVOLENÍ VÝJIMKY

 • ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

 • POVOLENÍ CESTY ( KOMUNIKACE)

 • ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ ZMĚNY DRUHU POZEMKU

 • ŽÁDOST O OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ STAVBY

 • ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ UŽÍVÁNÍ STAVBY NEBO JEJÍ ČÁSTI

 • KONZULTACE PŘED KOUPÍ POZEMKU TZV. "PŘEDINŽENÝRING"

 • LEGALIZACE STAVEB

Stavební povolení, ohlášení stavby, stavební řízení
© 2023 Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!