5 nejčastějších chyb při podání stavební povolení, ohlášení stavby

06.11.2023

Podání stavební povolení je důležitým krokem pro realizaci vašeho stavebního záměru. Pokud chcete, aby vaše žádost byla schválena bez zbytečných průtahů a komplikací, je třeba se vyvarovat některých častých chyb, které mohou vést k zamítnutí nebo vrácení žádosti. Zde je pět nejčastějších chyb, které byste měli znát a předejít jim: 


  • Nedodržení podmínek pro ohlášení stavby. Některé stavby nevyžadují stavební povolení, ale stačí pouze ohlásit je na stavebním úřadu. To platí například pro rodinné domy nebo rekreační objekty do určité velikosti a výšky. Pokud však vaše stavba překračuje tyto podmínky, musíte požádat o stavební povolení. Pokud to neuděláte, riskujete, že vaše ohlášení bude zamítnuto a budete muset podat novou žádost s kompletní dokumentací pro stavební povolení.
  • Nesprávné nebo neúplné vyplnění formuláře. Formulář pro žádost o stavební povolení je základním dokumentem, který musí obsahovat všechny potřebné informace o vás jako žadateli a vaší plánované stavbě. Pokud formulář nevyplníte správně nebo nezahrnete všechny požadované údaje, může to vést k vrácení žádosti nebo k prodloužení řízení. Proto je důležité pečlivě si přečíst pokyny k vyplnění formuláře a dodržovat je.
  • Chybějící nebo neplatné přílohy. K formuláři pro žádost o stavební povolení je třeba přiložit také další dokumenty, které dokládají vaše oprávnění k provádění stavby, její technické parametry, vliv na životní prostředí, napojení na infrastrukturu a souhlas sousedů. Pokud některou z těchto příloh neuvedete nebo je nezískáte v platné podobě, může to být důvodem k zamítnutí nebo vrácení žádosti. Proto je nutné si zjistit, jaké přílohy jsou pro vaši stavbu požadovány a jak je správně vyhotovit.
  • Nedodržení termínů a lhůt. Stavební řízení je vázáno na určité termíny a lhůty, které je třeba dodržovat, aby nedošlo k ztrátě platnosti žádosti nebo stavebního povolení. Například žádost o stavební povolení musíte podat nejpozději do 6 měsíců od získání územního souhlasu, jinak tento souhlas zaniká. Pokud vám stavební úřad vydá stavební povolení, musíte započít stavbu do 2 let od jeho právní moci, jinak povolení zaniká. Pokud potřebujete prodloužit některou z těchto lhůt, musíte o to požádat stavební úřad včas a doložit důvody pro prodloužení . Pokud nedodržíte termíny a lhůty, můžete přijít o možnost realizovat vaši stavbu nebo ji dokončit.
Stavební povolení, ohlášení stavby, stavební řízení
© 2023 Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!